Sääntöjen kirjoitusasu

PRH käsittelee säännöt optisesti lukien. Jotta optinen luku onnistuisi ja siten käsittely varmistuisi, sääntöjen tulee olla mahdollisimman selkeästi luettavissa ilman tekstinkäsittelyn mahdollistamia tekstin korostuksia (lihavoinnit, kursivoinnit yms.) tai muita muotoiluja, kuten sisennyksiä tai tavutusta. Niin sanottu raakateksti on paras. Mahdollisia ilmoittajan tekstissä olevia kirjoitusvirheitä ei korjata optisessa luvussa tai ilmoituksen käsittelyssä.

Sääntöjen optista lukua hidastavat merkittävästi myös

 • sisällysluettelot
 • sivujen numerointi
 • mahdolliset logot tai muut kuviot
 • ylä- ja alatunnisteet

Pöytäkirjoja tai niiden otteita ei tarvitse toimittaa ilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Ohjeita sääntöjen muotoilusta

Seuraavat vinkit helpottavat optista lukua ja nopeuttavat sääntöjen käsittelyä:

 • Numeroimattomat luettelot merkitään yhdysmerkillä eli tavuviivalla -
 • Ajatusviivat – — korvataan yhdysmerkillä -
 • Murtoluvut kuten ½ ja ¼ korvataan kirjoittamalla ne "auki" eli 1/2 ja 1/4
 • Mikäli mahdollista, korvataan < ja > "auki kirjoitettuina" esim.
  • n < x kirjoitetaan: n on pienempi kuin x
  • n > x kirjoitetaan: n on suurempi kuin x
 • Taulukkoja ei pienennetä niiden mahduttamiseksi sivulle - tekstin tulee olla saman kokoista kuin sääntöjen muutkin osat
 • Taulukkojen sarakeotsikot pidetään mahdollisimman lyhyinä
 • Taulukoissa on, mikäli mahdollista, max. 7 saraketta

Säännöissä ei saa olla sellaisia merkkejä, jotka voidaan tulkita tietokoneen ohjausmerkeiksi tai sellaisia, jotka eivät tulostu oikein (esim. Turkin kielen İ, ı, romanian kielen Ș, ș, Ț, ț).

 • Sallittuja merkkejä ovat
  • Suomalaiset kirjaimet (a-ö ja A-Ö)
  • Numerot 0 - 9
  • Useimmat muut kirjaimet, joissa tarke, esim. Āā㥹Ćć
  • Välimerkeistä sallittuja ovat yleisimmät, eli piste, kysymysmerkki, huutomerkki, pilkku, kaksoispiste, välilyönti eli tyhjämerkki, ja yksinkertainen lainausmerkki '

Ohje sääntöjen lisäämisestä sähköiseen ilmoitukseen

Sähköisessä ilmoituksessa sääntöjen teksti kopioidaan tekstinkäsittelyohjelmasta ja tuodaan ilmoitussivulla olevaan täyttöikkunaan. Kopiointi onnistuu esim. useimmissa Windows-koneissa valitsemalla koko sääntöteksti (Ctrl + A) ja kopioimalla se koneen leikepöydälle (Ctrl + C) ja liittämällä teksti sitten ilmoitussivun ikkunaan (Ctrl + V).

Sähköiseen ilmoitukseen ei voi liittää mitään tiedostoja tai laittaa linkkejä internetistä löytyviin teksteihin.

Ohje sääntöjen toimittamisesta paperilla

Jos teet paperisen ilmoituksen, sääntöjen tulee olla A4-koossa yksipuolisina, paperina mieluiten tavallinen valkoinen toimistopaperi (kopiopaperi) ilman taustaleimoja tms. Paperit voi liittää yhteen paperiliittimellä tai laittaa ne esim. muovitaskuun mutta nitominen hidastaa käsittelyä.

Sääntötulosteen tulee olla alkuperäinen, ts. ei jäljennös jäljennöksestä luettavuuden varmistamiseksi. Käsinkirjoitetut säännöt hidastavat myös käsittelyä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.07.2016