Olennaisimmat muutokset yhdistyslain uudistuksessa 1.9.2010

Yhdistyslaki muuttuu vastaamaan paremmin erimuotoisten yhdistysten tarpeita sekä nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia. Muuttuneessa yhdistyslaissa lisätään jäsenten vaikutusmahdollisuuksia sallimalla etäosallistuminen yhdistysten ja valtuutettujen kokouksiin. Nykyinen maallikkotilintarkastus muuttuu toiminnantarkastukseksi. Lisäksi hallituksen huolenpitovelvollisuutta täsmennetään.

Etäosallistuminen vaatii sääntömuutoksen

Etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Puoluepoliittisissa yhdistyksissä etäosallistuminen sallitaan kuitenkin vain kokouksen aikana.

Pienemmissä yhdistyksissä toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen

Yhdistyksen ei tarvitse tehdä sääntömuutosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Yhdistyslain muutos tulee voimaan 1.9.2010.

Siirtymäsäännöksen mukaan ehdotettuja tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisen tilikauden tilintarkastukseen, joka alkaa lain tultua voimaan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.09.2010