Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019: yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut

PRH uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat.

Tälle sivulle on koottuna keskeiset uudistukset ja muutokset seuraavasti:

Katko sähköisessä ja paperilla ilmoittamisessa 29.8.-17.9.

PRH poistaa käytöstä nykyisen asiointipalvelun, jolla ilmoituksia lähetetään PRH:lle, ke 28.8.2019 klo 19.00. Kaikkien ilmoitusten täytyy olla valmiita siihen mennessä eli allekirjoitettu, maksettu ja lähetetty PRH:lle.

Uusi sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön 18.9.2019.

Myös nykyiset paperilomakkeet poistuvat käytöstä 28.8.2019. Sen jälkeen et voi lähettää ilmoituksia PRH:een ennen kuin uudet Y-lomakkeet ovat käytössä. Y-lomakkeet otetaan siis myös yhdistysten käyttöön.

Huomioi nämä päivämäärät paperilla ilmoittamisessa:

  • Ilmoitusten pitää olla perillä PRH:ssa viimeistään 28.8.2019
  • 29.8.-17.9.2019 ilmoituksia ei voi lähettää
  • 18.9.2019 alkaen käytä Y-lomakkeita

Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivustolla 18.9.2019. Löydät silloin linkin niihin myös täältä prh.fi-verkkosivuston Yhdistykset-osiosta.

Tietopalvelu toimii katkon ajan

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan 17.9.2019 ja se korvaa nykyiset Yhdistysnetti-, NettiYreka- ja rajapintapalvelut. Vanhat palvelut ovat käytössäsi uudistukseen asti.

Jos olet sopimusasiakkaamme, lähetämme sinulle erikseen lisätietoja muutoksista palveluissamme ja sopimusehdoissa.

Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Yhdistykselle 18.9.2019 annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tulevasta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta.

Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Uusi sähköinen asiointipalvelu käytössäsi 18.9.2019

Sähköinen ilmoittamispalvelu korvataan täysin uudella palvelulla ja tavoitteena on, että uusi palvelu on käytössä 18.9.2019.

Mitä voit ilmoittaa sähköisesti?

Kaikki aatteelliset yhdistykset voivat tehdä ilmoituksia sähköisesti.

Uskonnolliset yhdyskunnat sekä keskuskauppakamari ja kauppakamarit eivät voi tehdä ilmoituksia sähköisesti, vaan ilmoitukset tehdään paperilomakkeilla.

PRH alkaa 1.7.2019 alkaen rekisteröidä yritysten ja yhteisöjen edunsaajia. Yhdistysten osalta yhdistyksen hallituksen katsotaan olevan edunsaaja.

Voit sähköisessä palvelussa:

  • perustaa yhdistyksen
  • ilmoittaa nimenkirjoittajat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
  • ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen muutokset
  • ilmoittaa yhdistyksen nimen tai kotipaikan muutoksen tai muun sääntöjen muutoksen.

Mitä et voi ilmoittaa sähköisesti?

Sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Et voi toistaiseksi tulevassa sähköisessä palvelussa esimerkiksi:
  • tehdä yhdistyksen purkautumisilmoitusta
  • vastata korjauskehotukseen sähköisesti
  • hyödyntää ennakkotarkastettuja sääntöjä ilmoittamisessa.
Näissä tapauksissa tee ilmoitukset uusilla Y-lomakkeilla ja korjauskehotuksiin voit vastata sähköpostilla tai sinulle lähetetyllä lomakkeella.

Y-lomakkeet otetaan käyttöön paperilomakkeilla ilmoitettaessa

Myös paperilomakkeilla ilmoittaminen uudistetaan. Y-lomakkeet otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön.

Y-lomakkeet ovat PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely, johon nyt liitetään myös yhdistykset.

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan 17.9.2019 ja se korvaa Yhdistysnetin ja NettiYrekan. Uudessa palvelussa voi hakea yhdistysten perustietoja ja ostaa otteita ja sääntöjä. Runsaasti yhdistysrekisteritietoa tarvitseville avataan uudet rajapinnat.

Kehitystyössä on huomioitu asiakkailtamme saatuja toiveita. Esimerkiksi yhdistysote ja yhdistyksen säännöt ovat saatavilla pdf-muodossa uudistuksesta alkaen. Palvelun toiminnallisuudet ja tietosisältö kasvavat jatkossa.

Uudet ohjeet julkaistaan verkkosivustoilla

Uudet ohjeet julkaistaan näillä yhdistysten verkkosivuilla sekä PRH:n toisella verkkosivustolla, ytj.fi-sivustolla, kun uudet palvelut tulevat käyttöön. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle, josta löydät tämän verkkosivuston lisäksi ilmoittamisohjeet yhdistyksille.

Julkaisemme säännöllisesti asiakastiedotteita uudistuksesta tällä verkkosivustolla ja näillä yhdistysten sivuilla. Asiakastiedotteita julkaistaan myös ytj.fi-verkkosivustolla. Uudistusta koskevat asiakastiedotteemme löytyvät PRH:n tiedotearkistosta. Siirry PRH:n asiakastiedotteiden vuoden 2019 arkistoon.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.07.2019