Yrityskiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen

Kiinnityksen etuoikeus suhteessa toisiin saman yrityksen omaisuuteen vahvistettuihin kiinnityksiin määräytyy hakemispäivän mukaisessa järjestyksessä, jota tarvittaessa voidaan muuttaa. Hakijana voi toimia velallinen tai velkoja.

Hakemus on hakijan tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava.

Tarvittavat asiakirjat:

1) hakemus
2) alkuperäiset panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
3) velallisen suostumus velkojan hakiessa
4) niiden kiinnityksen haltijain suostumus, joiden asema muuttamisen johdosta heikkenee.
5) valtakirja, jos asiamies on allekirjoittanut hakemuksen.

Käsittelymaksu on 200 euroa.Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Hakemus voidaan lähettää postitse tai tuoda henkilökohtaisesti asiakaspalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.04.2021