Yrityskiinnityksen laajentaminen

Rajoitettu kiinnitys voidaan laajentaa koskemaan kaikkea elinkeinonharjoittajan omaisuutta. Kaikki elinkeinonharjoittajan omaisuutta rasittavat kiinnitykset tulee laajentaa samaan aikaan.

Hakemus on hakijan tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava.

Tarvittavat asiakirjat

1) hakemus
2) alkuperäinen panttivelkakirja tai alkuperäiset panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
3) kiinnityksen haltijan suostumus
4) tarvittaessa pöytäkirja selvitykseksi elinkeinonharjoittajan kiinnityksen laajentamispäätöksestä
5) valtakirja, jos asiamies on allekirjoittanut hakemuksen.

Käsittelymaksu on 200 euroa. Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Hakemus voidaan lähettää postitse tai tuoda henkilökohtaisesti asiakaspalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2020