Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut senast 4 oktober 2017 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att avregistrera de aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut för registrering senast 4 oktober 2017.

Företag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet berör cirka 950 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar under de senaste två åren och sex månaderna.

Lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet (pdf, 0.07 Mt)

Listan som Excel-fil (xlsx, 0.04 Mt)

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de är verksamma eller inte. Bokslutshandlingarna måste lämnas in till handelsregistret (gäller varken bostadsandelslag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag). Skyldigheten att upprätta och lämna in bokslut grundar sig på bokföringslagen (1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §), aktiebolagslagen (8 kap. 10 §) och lagen om andelslag (8 kap. 10 §). §).

Lämna in bokslutet senast 4 oktober 2017

En uppmaning att lämna in bokslutshandlingarna senast 4 oktober 2017 antecknades i juni i de företags handelsregisteruppgifter vars handlingar fortfarande saknades. Ett handelsregisterutdrag med anteckningen skickades till företagen till de adresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. Uppmaningen publicerades även i Officiella tidningens nummer 71/26.6.2017.

I uppmaningen och i handelsregisterutdraget ber vi även aktieägare eller medlemmar, andra andelsinnehavare och borgenärer framföra sina anmärkningar om eventuell avregistrering eller likvidation.

Både lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ger PRS rätt att uppmana företag att lämna in sina bokslutshandlingar om det har gått över ett år från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är till exempel ett kalenderår, måste företaget nu lämna in bokslutshandlingarna för perioden 1.1-31.12.2015. Alternativt kan handlingar för en senare räkenskapsperiod lämnas in. Se anvisningarna för inlämnande av bokslut efter företagsform.

Se anvisningarna för inlämnande av bokslut efter företagsform.

Avregistrering i oktober 2017

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast 4 oktober 2017) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i oktober 2017.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.09.2017