Aktiebolag och andelslag: Anmäl bokslut senast 2 januari 2018 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut för registrering.

Företag som löper risk för avregistrering

Det andra avregistreringsförfarandet 2017 berör cirka 1 900 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar för registrering under de senaste två åren och sex månaderna.

Lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet (pdf, 0.76 Mt)

Listan som excel-fil (xlsx, 0.08 Mt)

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de är verksamma eller inte. Handlingarna måste också lämnas in till handelsregistret (gäller varken bostadsandelslag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag). Skyldigheten att upprätta och lämna in bokslut grundar sig på bokföringslagen (1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §), aktiebolagslagen (8 kap. 10 §) och lagen om andelslag (8 kap. 10 §). §)

Lämna in bokslutet senast 2 januari 2018

En uppmaning att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast den 2 januari 2018 har antecknats i de företags handelsregisteruppgifter vars handlingar fortfarande saknas. Ett handelsregisterutdrag med anteckningen har skickats till företagen till de adresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. En uppmaning publiceras även i Officiella tidningens nummer 109/22.9.2017.

I uppmaningen och handelsregisterutdraget ber vi även aktieägare eller medlemmar, andra andelsinnehavare och borgenärer framföra sina anmärkningar om eventuell avregistrering eller likvidation.

Både lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ger PRS rätt att uppmana företag att lämna in sina bokslutshandlingar om det har gått över ett år från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är till exempel ett kalenderår, måste företaget nu lämna in bokslutshandlingarna för tiden 1.1 - 31.12.2015. Alternativt kan handlingar för en senare räkenskapsperiod lämnas in.

Se anvisningarna för inlämnande av bokslut efter företagsform.

Avregistrering i januari 2018

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast den 2 januari 2018) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i januari 2018.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.09.2017