Vilseledande telefonsamtal till handelsregistrets kunder

Patent- och registerstyrelsens (PRS) företagskunder har fått samtal där en representant för en "företagsregistertjänst" har velat kontrollera företagets registeruppgifter och erbjudit uppdatering av uppgifterna i "företagsregistret" mot en årsavgift. Kunderna kan ha fått den uppfattningen att företaget kommer att strykas ur "registret" om de inte betalar avgiften. En del av kunderna har misstagit sig och trott att uppringaren är en myndighet.

Vi vill framhäva att sådana marknadsföringssamtal inte kommer från PRS handelsregister och att de inte har något att göra med handelsregistret. Handelsregistret ringer upp ett företag endast om den anmälan som företaget lämnat in innehåller brister.

Handelsregistret är ett offentligt lagstadgat register där uppgifter om företag antecknas. I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret och lämna in anmälningar ifall deras registeruppgifter ändras. Lämna in din anmälan antingen på papper (Y-blanketter) eller på nätet i Skatteförvaltningens och PRS gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Läs mer om handelsregistret.


För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån–fre kl. 9.00 - 16.15.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.09.2017