Du som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer hos PRS: ange uppgifter om modersammanslutning från och med den 27 september 2017

Från och med den 27 september 2017 ska de företag och sammanslutningar som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) ange uppgifter om sina direkta och översta bokföringsmässiga modersammanslutningar. Alternativt ska de ange att några modersammanslutningar inte finns.

Ange uppgifterna på nätet genom att fylla i vår blankett. Du kan inte gå vidare på blanketten förrän du har angett uppgifterna om modersammanslutningar eller orsaken till att de saknas. På samma gång ska du läsa och godkänna PRS tjänsteavtal och användningsvillkor som gäller LEI-nummer.

Hur ska du anmäla uppgifterna om modersammanslutning?

Fyll i följande uppgifter om den direkta och den översta modersammanslutningen på nätblanketten:

  • modersammanslutningens namn och FO-nummer eller kontaktuppgifter
  • modersammanslutningens eventuella LEI-nummer
  • redovisningsstandarder som modersammanslutningen använder
  • tidsperiod för förhållandet mellan modersammanslutningen och den sammanslutning som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer
  • förteckning över eventuella handlingar som visar förhållandet mellan modersammanslutningen och den sammanslutning som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer, till exempel koncernbokslut.

Den översta modersammanslutningen kan vara samma som den direkta modersammanslutningen.

Vad ska du göra om några modersammanslutningar inte finns eller om du inte kan ange deras uppgifter?

Ange på nätblanketten orsaken till att du inte lämnar några uppgifter om modersammanslutning. Till exempel om den sammanslutning som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer ägs av privatpersoner, ska du välja "Privatpersoner äger sammanslutningen" som orsak.

När du har fyllt i nätblanketten, skriv ut och underteckna den och skicka den till PRS. Bifoga eventuella handlingar som visar förhållandet mellan modersammanslutningen och den sammanslutning som ansöker om eller förnyar ett LEI-nummer.

Gå till nätblanketten för att fylla i uppgifterna om modersammanslutningar eller för att ange orsaken till att uppgifterna saknas.

Vad kostar ett LEI-nummer?

PRS ansökningsavgift för ett LEI-nummer är 110 euro + moms 24 %. På priset tillkommer ett faktureringstillägg på 6,50 euro + moms 24 %. Vi skickar en faktura till sökanden efter att vi har utfärdat numret. Förnyande av ett LEI-nummer hos PRS kostar 70 euro + moms 24 %. Vi skickar den första fakturan för förnyandet ungefär 10 månader efter att numret har registrerats.

Ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) är ett världsomfattande identifieringsnummer med hjälp av vilket sammanslutningarna på finansmarknaden identifierar varandra. PRS utfärdar LEI-nummer till företag och sammanslutningar med FO-nummer.

Läs mer om att ansöka om eller förnya ett LEI-nummer och se PRS tjänsteavtal. Läs mer om LEI-nummer.


För ytterligare information kontakta

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.09.2017