Vi förbereder flytt till Sörnäs

Vi flyttar till Sörnäs. Foto: Kalle Lehtonen

Vi flyttar i november-december från Arkadiagatan till Sörnäs strandväg 13. Statskontoret är beläget i samma byggnad. Flytten kan orsaka korta avbrott i tillgängligheten av våra tjänster. Vår kundtjänst flyttar till de nya lokalerna den 8 december 2017.

Kundtjänsten är också i fortsättningen öppen kl. 9.00–16.15:

  • till den 7 december 2017 på Arkadiagatan 6 A, Helsingfors, och
  • från den 8 december 2017 på Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Vi har också en ny postadress som är lättare att komma ihåg: 00091 PRH.
Våra e-tjänster och mer information om vår verksamhet hittar du på www.prh.fi.

Ytterligare information:
Kirsi Lahtinen
Chef för kundservice och informationstjänster
Tfn 029 509 5808

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.11.2017