Resultaten i revisorsexamina 2017 bekräftade


Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 7 december 2017 resultaten i revisorsexamina 2017. PRS godkände 99 personers prestation i de nya revisorsexamina och 10 personers prestation i kompletteringsprovet. Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor.

PRS godkände dessutom 16 personers examensprestationer för att slutföra ofullbordade examina enligt det tidigare examenssystemet.

De personer som har avlagt examina med godkänt resultat har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Läs mera.


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.12.2017