Identifiering i våra e-tjänster för varumärke

Vi gick över till att använda Suomi.fi-identifikation i vår e-tjänst för varumärkesansökan och för förnyelse av varumärken den 7 december 2017. Det är gratis och tryggt att använda Suomi.fi-identifikation. Myndigheten som har ansvar för identifieringstjänsten är Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-identifikation behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen och sörjer för integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Dina identifikationsuppgifter förmedlas över en skyddad förbindelse. I dataskyddsbeskrivningen redogörs för vilka uppgifter som sparas i samband med identifieringen.

Tjänsten kräver personliga nätbankskoder


Observera att det inte går att använda ett företags nätbankskoder vid Suomi.fi-identifikation, utan företag kan logga in i varumärkestjänsterna endast med anställdas personliga nätbankskoder.

När du skriver in dina individuella nätbankskoder, sänds endast de uppgifter om dig till e-tjänsten som tjänsten behöver för den elektroniska ärendehanteringen.

Andra sätt att identifiera sig


Förutom med personliga nätbankskoder kan du identifiera dig i tjänsterna genom att använda ett personligt mobilcertifikat (mobil-ID) eller certifikatkort.

Läs mer:


Servicebegäranden som gäller Suomi.fi-tjänster:

Medborgarrådgivningen
Se kontaktuppgifterna på webbplatsen Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.12.2017