Version NCL11-2018 av Niceöverenskommelsen träder i kraft 1 januari 2018

En ny version av Niceöverenskommelsen kommer att medföra ändringar i klassrubriker. Syftet är att skapa klarhet i rubrikerna och samordna dem med ändringarna i den nya utgåvan. Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) administrerar Niceklassificeringssystemet, som ett antal länder har antagit.

I de svenskspråkiga rubrikerna kommer Patent- och registerstyrelsen (PRS) att använda översättningar som gjorts av den svenska varumärkesmyndigheten (Patent- och registreringsverket, PRV). Översättningarna läggs till på vår webbplats den 1 januari 2018. Översättningarna till finska finns redan tillgängliga i vårt motsvarande finska meddelande.

En detaljerad förteckning över de ändringar som version NCL11-2018 medför finns på WIPOs webbplats: http://www.wipo.int/classifications/en/news/nice/2017/news_0004.html

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018. De kommer inte att ha retroaktiv verkan och påverkar alltså inte de varumärkesansökningar som lämnats in före den 1 januari 2018. Ändringarna påverkar inte designeringar av Finland i internationella registreringar och inte heller redan registrerade varumärken eller internationella registreringar som gäller i Finland.

Beteckningarna på svenska och finska i databasen TMclass kommer att uppdateras för att stämma överens med ändringarna i Niceöverenskommelsen.

För mer information kontakta:
Klassificeringsrådgivning, tfn 029 509 5251, eller neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi.


Utskriftsversion
Uppdaterad 13.12.2017