Även lördag och söndag som ansökningsdag för varumärken

Fr.o.m. 1 januari 2018 ges ansökans ankomstdag som ansökningsdag i varumärkesansökningar som lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet, även om denna dag faller på en lördag, söndag eller helgdag. Ansökningar som lämnas in under veckoslut eller på helgdag har hittills registrerats som inkomna först följande arbetsdag.

I den gällande varumärkeslagen finns egentligen inga bestämmelser om detta. Både lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet och internationell praxis stöder övergången till det nya tillvägagångssättet.

Ytterligare uppgifter:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.12.2017