Identifieringsmöjligheterna i våra e-varumärkestjänster ökar – Katso-koden tas med

I våra e-tjänster för varumärkes- och mönsterrättsansökningar tog vi i bruk Suomi.fi-identifikationen den 7 december 2017. Det är avgiftsfritt och tryggt att använda Suomi.fi-identifikation.

Till följd av den feedback vi fått av våra kunder har vi utökat identifieringsmöjligheterna med Katso-koder. Katso-koderna är ett identifierings- och auktoriseringssätt avsett för företag. Med Katso-koden kan du identifiera dig som representant för ett företag i e-tjänsterna för varumärken och mönsterrätt.

Ett sätt att undvika missbruk och överbelastningsattacker

I statsförvaltningens tjänster krävs identifiering för att trygga datasäkerheten. För tjänsteleverantörer är det viktigt att veta vem som använder tjänsterna. Identifieringen är ett sätt att undvika missbruk och överbelastningsattacker. Tack vare identifiering kan vi i fortsättningen erbjuda bättre och nyttigare tjänster för våra kunder.

Flera sätt att identifiera sig

Personliga nätbankskoder

Du kan identifiera dig med personliga nätbankskoder. Observera att det inte går att använda ett företags nätbankskoder vid Suomi.fi-identifikation, istället istället kan företag logga in i varumärkestjänsterna endast med anställdas personliga nätbankskoder. När du skriver in dina personliga nätbankskoder, sänds endast de uppgifter om dig till e-tjänsten som tjänsten behöver för den elektroniska ärendehanteringen.

Katso-kod

Befolkningsregistercentralen har skapat Katso-koder för företag för identifiering och auktorisering i e-tjänster. Med Katso-koden kan du identifiera dig som representant för ett företag i myndigheters e-tjänster. Skatteförvaltningen beviljar Katso-koder.

Läs mer om att skapa en Katso-kod på webbplatsen vero.fi.

Mobilcertifikat

Mobilcertifikat är ett e-ID på SIM-kortet i din mobiltelefon. Det är en avgiftsbelagd tjänst som våra inhemska mobiltelefonoperatörer erbjuder. Mobilidentifiering kan du använda med alla mobiltelefoner. Förutsättningen för att använda mobilcertifikatidentifiering är att SIM-kortet i din mobiltelefon innehåller ett aktiverat mobilcertifikat. Ytterligare information om att skaffa ett mobilcertifikat finns på mobiloperatörernas webbplatser.

Certifikatkort

Med ett certifikatkort avses ett identitetskort (EID-kort) som polisen beviljar eller ett organisationskort (s.k. tjänstekort) som Befolkningsregistercentralen beviljar. Om du vill använda certifikatkort för att identifiera dig behöver du förutom kortet en kortläsare och –programvara.

Läs mer om identifiering på webbplatsen suomi.fi.

Servicebegäran som gäller Suomi.fi-tjänster:

Medborgarrådgivningen
Se kontaktuppgifterna på webbplatsen Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2017