PRS förberedd inför dataskyddsförordningen

Tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning inleds fredagen den 25 maj 2018. Förordningen utökar var och ens rätt att påverka behandlingen av sina personuppgifter.

Vi på Patent- och registerstyrelsen (PRS) har förberett oss inför förordningen genom att lägga ut mer information på vår webbplats om hur vi behandlar personuppgifter. Vi har därtill uppdaterat dataskyddsbeskrivningarna för de register vi för så att de motsvarar de krav som ställs i förordningen.

Du har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns antecknade om dig i våra register eller att det inte finns uppgifter om dig i våra register. På vår webbplats finns bland annat anvisningar om hur du kan kontrollera de uppgifter som finns om dig i PRS register och hur du kan be oss korrigera eventuella felaktiga uppgifter.

PRS för flera offentliga register. Våra centrala register med personuppgifter är till exempel handelsregistret, föreningsregistret, varumärkesregistret och revisorsregistret.

Syftet med våra register är framför allt att lämna ut uppgifter ur dem till både myndigheter och andra organisationer och privatpersoner som behöver information. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på de myndighetsuppdrag som är fastställda för oss i lagen.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i PRS register på vår webbplats prh.fi.

För mer information kontakta:

Olli Vento
Dataskyddsansvarig
Tfn: 050 413 6500

Eero Mantere
Överdirektör
Tfn: 040 569 5559

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2018