Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut senast 19 september 2018 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut för registrering.

Företag som löper risk för avregistrering

Det andra avregistreringsförfarandet 2018 berör nu 3 913 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret under de senaste två åren och sex månaderna.

En lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet finns på webbplatsen prh.fi. Gå till sidan för avregistreringsförfarandet.

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte. Skyldigheten att upprätta och lämna in bokslut grundar sig på bokföringslagen (1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §), aktiebolagslagen (8 kap. 10 §) och lagen om andelslag (8 kap. 10 §).

De bokslutshandlingar som har bifogats till skattedeklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar förmedlas till handelsregistret. I informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut har registrerats hos handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Lämna in bokslutet till PRS senast 19 september 2018

En uppmaning att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast den 19 september 2018 har antecknats i de företags handelsregisteruppgifter vars bokslut fortfarande saknas. Ett handelsregisterutdrag med anteckningen skickades till företagen till de adresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. En uppmaning publiceras även i Officiella tidningens nummer 69/15.6.2018.

Ditt företag undviker avregistrering om du utan dröjsmål lämnar in bokslutet till PRS. Det är avgiftsfritt att lämna in bokslutet.

Både lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ger PRS rätt att uppmana företag att lämna in sina bokslutshandlingar om det har gått över ett år från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är till exempel ett kalenderår, måste företaget nu lämna in bokslutshandlingarna för perioden 1.1. - 31.12.2016. Alternativt kan du lämna in handlingar för en senare räkenskapsperiod.

Läs våra anvisningar på webbplatsen prh.fi om hur du lämnar in bokslut till handelsregistret. Gå till anvisningarna om bokslut.

Avregistrering i oktober

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast 19 september 2018) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i oktober 2018.

Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.06.2018