Förmånstagare i företag börjar antecknas i handelsregistret 1 juli 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) börjar registrera uppgifter om verkliga förmånstagare i företag den 1 juli 2019.

Registreringen baserar sig på penningtvättslagen och EU:s penningtvättsdirektiv.

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till de som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
  • Personen utövar på annan grund faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen.

Indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtten avser en situation där det bestämmande inflytandet utövas genom ett annat företag. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

Aktiebolag och andelslag ska anmäla sina förmånstagare till handelsregistret.

Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Börsbolag, enskilda näringsidkare ("firmor"), bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag lämnar inte in någon anmälan.

En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

När och hur lämnar jag in en anmälan?

Företag måste lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret 1 juli 2019–1 juli 2020, och därefter alltid när uppgifterna ändras.

Före juli 2019 går det inte att anmäla förmånstagare för registrering.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälan är gratis.

Läs mer om uppgifterna och anmälan om förmånstagare på prh.fi.


Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2018