Från början av 2019 kan etableringsanmälan för bostadsaktiebolag lämnas in till handelsregistret endast på elektronisk väg

PRS inför den 2 januari 2019 en ny e-tjänst för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Etableringsanmälningar kommer att lämnas in endast elektroniskt, och det är inte längre möjligt att lämna in anmälningar på papper. Den nya tjänsten är en del av tjänsterna på ytj.fi.

Övergången till elektroniska etableringsanmälningar ingår i lagändringen vars syfte är att möjliggöra elektronisk handel med bostadsaktier.

Om du lämnar in en etableringsanmälan för bostadsaktiebolag senast 31 december 2018 ska du göra det på pappersblankett. Vi registrerar pappersanmälan enligt det gamla systemet.

FO-nummer genast för nya bolag, registrering från 29 januari 2019

Handläggningstiden för elektroniska anmälningar som lämnas in till PRS i januari är längre än vanligt på grund av att den nya e-tjänsten införs.

Från 2 januari 2019 får de bostadsaktiebolag som bildas ett FO-nummer genast när vi har tagit emot anmälan. Vi börjar registrera bolag som är bildade via e-tjänsten i handelsregistret den 29 januari 2019.

Läs mer om ändringar i anmälningsförfarandet från 1 januari 2019.

PRS förmedlar uppgifterna om nya bolag till informationssystemet för bostadslägenheter

Uppgifterna om nya bostadsaktiebolag och deras aktielägenheter och ägare överförs automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter som Lantmäteriverket upprätthåller från 29 januari 2019. Även aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter i nya bolag antecknas i informationssystemet.

Lantmäteriverket (LMV) börjar använda det nya informationssystemet den 29 januari 2019. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på: www.osakehuoneistorekisteri.fi.

För ytterligare information kontakta:

Esa Kosonen
Projektkoordinator
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 700 7351

Lalli Knuutila
Registerchef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 505 3572

Jorma Turunen
Programchef, ASREK
Lantmäteriverket
Tfn 040 179 5335

Paavo Häikiö
Ledande expert
Lantmäteriverket
Tfn 040 562 1483

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.12.2018