Störning i enskilda näringsidkares e-anmälningar till handelsregistret: ändrings- och nedläggningsanmälningar kan endast lämnas in på pappersblankett

Störningen i enskilda näringsidkares e-anmälningar till handelsregistret fortsätter.

Anmälningar till Skatteförvaltningen kan lämnas in som vanligt.

Däremot kan du lämna in ändrings- och nedläggningsanmälningar till handelsregistret endast på pappersblankett. Medan störningen pågår är avgiften för en pappersanmälan samma som för en e-anmälan, det vill säga lägre än normalt.

Obs! Skriv på pappersblanketten under "Tilläggsuppgifter": Avgift för e-anmälan på grund av systemfel

Gå till våra anvisningar:

Vi har hittat orsaken till störningen i systemet och håller på att åtgärda problemet.

Vi beklagar de olägenheter som störningen orsakar.

För mer information kontakta:
Ville Tornberg
Teamchef
Tfn 029 509 5409

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2019