Registreringen av elektroniska etableringsanmälningar för bostadsaktiebolag flyttas framåt

Den 2 januari 2019 införde Patent- och registerstyrelsen (PRS) en ny e-tjänst för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Etableringsanmälningar lämnas nu in endast elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. Ett nytt bolag får FO-nummer genast när anmälan har skickats till oss i e-tjänsten.

Handläggningstiden för etableringsanmälningar som lämnas in till PRS i början av året är längre än vanligt på grund av att den nya e-tjänsten införs. Enligt den information vi nu har börjar registreringen av bolag hos oss i februari. Mer information om tidtabellen kommer vi att ge ut senast i slutet av januari.

- Vi vill försäkra oss om att tjänsten fungerar felfritt och att uppgifterna är korrekta och tidsenliga, förklarar registerchef Lalli Knuutila.

Uppgifterna om nya bostadsaktiebolag och deras aktielägenheter och ägare överförs automatiskt efter registreringen till informationssystemet för bostadslägenheter. Även aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter i nya bolag antecknas i informationssystemet. Informationssystemet för bostadslägenheter förvaltas av Lantmäteriverket.

Läs våra anvisningar om etableringsanmälan för bostadsaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Lalli Knuutila
Registerchef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 505 3572

Esa Kosonen
Projektkoordinator
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 700 7351

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2019