Ansöknings- och anmälningstiden för revisorsexamina 15.2–15.3.2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att ordna revisorsexamina under två veckoslut i augusti-september 2019. Ansöknings- och anmälningstiden för examina är från 15 februari till 15 mars 2019.

Förutom att avlägga nya GR-, CGR- och OFGR-examina är det möjligt att slutföra oavslutade GRM-, CGR- och OFR-examina. Därtill kommer PRS att ordna ett kompletteringsprov för OFR-revisorer, vilket ger dem kompetens som OFGR-revisor.

Anvisningar om revisorsexamina 2019 har publicerats på våra webbsidor. Ansöknings- och anmälningsblanketter publiceras på vår webbplats den 15 februari 2019.

Bekanta dig med anvisningar om revisorsexamen.
Se tidpunkterna för proven.

För ytterligare information kontakta:
Hanna Kattainen
Chef för godkännande och registrering av revisorer
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
tel. 029 509 5859

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.01.2019