Revisionstillsynens årsrapport 2018 om kvalitetsgranskning har publicerats

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat sin årsrapport om kvalitetsgranskningarna 2018. Rapporten redogör för resultaten och de viktigaste observationerna. Vi rekommenderar att revisorer bekantar sig med rapporten innan de sätter igång med revision av bokslut för räkenskapsperioder som gick ut i slutet av 2018.

Kvalitetsgranskningar utgör en del av vår normala, fortlöpande tillsyn. Vi förordnar alla revisorer till kvalitetsgranskning minst vart tredje år eller vart sjätte år beroende på hurdana organisationers bokslut de reviderar. Vi kan ge rekommendationer och anvisningar utgående från kvalitetsgranskningarna. Därtill kan vi ge ett förordnande om en ytterligare kvalitetsgranskning enligt en påskyndad tidsplan.

Gå till årsrapporten. (pdf, 0.75 Mt)

För mer information kontakta:

Maria Koivusalo
laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.01.2019