Delning av internationell varumärkesregistrering

Från den 1 februari 2019 är det möjligt att dela också internationella varumärkesregistreringar (regel 27bis enligt Madridöverenskommelsen).

Möjligheten att dela en varumärkesregistrering gäller både registreringar som är i kraft och ansökningar som är under handläggning i det designerade landet. Efter delningen har de båda avdelade registreringarna fortfarande samma innehavare. Delning kan vara till nytta exempelvis om märket kan godkännas för en del av de varor eller tjänster som registreringen omfattar, men det för resten av varorna eller tjänsterna finns registreringshinder som kan fördröja handläggningen.

Så här ansöker du om delning av registrering

Lämna in din ansökan om delning av registrering till myndigheten i det designerade landet. Använd blankett MM22 (Request for the division of an international registration). Bifoga en förteckning över de varor och tjänster som du vill avskilja från basregistreringen. Varorna och tjänsterna i förteckningen måste vara indelade i varu- och tjänsteklasser. Myndigheten i det designerade landet kan begära att du kompletterar uppgifterna. Myndigheten kan också ta ut en avgift för handläggningen. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar ut en normal ansökningsavgift på 225 euro för en ansökan om delning.

När delningsansökan är formellt felfri, skickar myndigheten i det designerade landet ansökan till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) för granskning. Om ansökan kan godkännas, registrerar WIPO delningen och anmäler detta till myndigheten i det designerade landet och till sökanden.

Det är inte möjligt att slå samman internationella registreringar i Finland

De bestämmelser som gäller sammanslagning av internationella varumärkesregistreringar (regel 27ter.2.a enligt Madridöverenskommelsen) träder inte i kraft i Finland. Finland har anmält reservation mot denna regel eftersom den finländska varumärkeslagen inte heller tillåter sammanslagning av nationella registreringar eller ansökningar.


För ytterligare information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.02.2019