Revisionstillsynens kvalitetsdagar 2018

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) anordnade två revisionskvalitetsdagar år 2018, den 7 september och den 23 november. På kvalitetsdagarna behandlades ämnen som hade kommit fram vid kvalitetsgranskningar. Vi har också publicerat en sammanfattning av ämnena och de diskussioner som uppstod kring dem. I stort sett var ämnena som behandlades desamma, bland annat granskning av omsättning och omsättningstillgångar samt de skyldigheter som penningtvättslagen ställer på revisorn, vid båda evenemangen.

Vi bjöd in revisorer som hade kvalitetsgranskats 2018 eller 2017. Till det första evenemanget bjöd vi till största delen in revisorer som arbetade vid stora sammanslutningar samt representanter för revisionssammanslutningarnas kvalitetsorganisationer. I det andra evenemanget deltog huvudsakligen revisorer som arbetade ensam eller i små revisionssammanslutningar. Erfarenheterna av evenemangen var så goda att vi kommer att anordna kvalitetsdagar även i fortsättningen.

Läs sammanfattningen. (pdf, 0.25 Mt)


För ytterligare information kontakta:
Maria Koivusalo
Chef för kvalitetssäkringsenheten vid PRS revisionstillsyn
Tfn 029 509 5847
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.02.2019