Företag som inte lämnat in sitt bokslut har strukits ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Avregistrerade företag

En lista över de avregistrerade företagen finns på prh.fi. Läs mer om avregistrerade företag.

De företag som var med i avregistreringsförfarandet fick ett uppmaningsbrev av PRS i september 2018. I brevet uppmanades företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter utan dröjsmål.

I oktober 2018 gjorde PRS en anteckning om uppmaningsbrevet i företagets handelsregisteruppgifter och publicerade en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen uppmanade PRS företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter senast 30 januari 2019.

PRS har dessutom informerat företagen om avregistreringen via flera olika kommunikationskanaler.

De företag som nu har avregistrerats lämnade inte in sitt bokslut till handelsregistret inom utsatt tid.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).

Vad innebär avregistrering?

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om avregistrering.

Kontakta handelsregistrets rådgivning för mer information, se kontaktuppgifterna i slutet av meddelandet.

Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningen.

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Läs våra anvisningar om ansökan om återregistrering.


Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.02.2019