PRS har publicerat en ordlista med begrepp från sitt verksamhetsområde

Patent- och registerstyrelsens (PRS) ordlista innehåller 250 begrepp på finska och termekvivalenter på svenska och engelska. Ordlistan har publicerats på suomi.fi och prh.fi och kan användas fritt.

Målet med det landsomfattande terminologiska arbetet är att upprätta ett gemensamt metadataregister för statsförvaltningen på suomi.fi. Ordlistan är till nytta för både lagstiftare och utvecklare av informationssystem, men hjälper också kunder som har haft svårigheter med PRS terminologi.

Ordlistan har upprättats med stöd av en terminolog från Terminologicentralen TSK.

Handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, som förs av PRS, samt till exempel patent- och varumärkesdatabaserna innehåller ett samhällsmässigt viktigt datalager. Genom att använda ordlistan kan du dra nytta av vårt terminologiska kunnande inom industriellt rättsskydd och våra specialkunskaper om företag, föreningar och stiftelser.

För mer information kontakta:
Riitta Autere, informationsspecialist, tfn 029 509 5868

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.02.2019