Ansökning och anmälning till revisorsexamina igång ända till 15 mars 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ordnar revisorsexamina i augusti-september 2019. Examinanderna måste ha tillstånd att delta i examen och dessutom ska de anmäla sig till examina. Också de som tidigare fått tillstånd att delta ska anmäla sig till examina eftersom tillståndet är i kraft i flera år. Du kan ansöka om tillstånd att delta i och anmäla dig till examina från 15 februari till 15 mars 2019. Examensproven hålls i Haaga-Helia yrkeshögskolas enhet i Böle.

Under revisionslagens övergångsperiod ordnar PRS även ett kompletteringsprov och examensprov för dem som vill slutföra examina påbörjade enligt den tidigare revisionslagen. Vid behov ordnar vi ett behörighetsprov för revisorer som är godkända utomlands. Vi är beredda att ordna sammanlagt 8 olika examensprov i år.

Nya examina som trädde i kraft 2016

I augusti-september är det möjligt att avlägga GR-grundexamen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamina enligt systemet för revisorsexamina, som trädde i kraft 2016. Om du för första gången söker till examen, ska du både ansöka om tillstånd att delta och anmäla dig till examensprovet. Det här kan du göra på samma pdf-blankett. Om du redan har ett giltigt tillstånd att delta räcker det att du anmäler dig till examensprovet på e-blanketten.

Skicka din ansökan om tillstånd att delta i pdf-format och din anmälan till nya examensprov via skyddad e-post. Du kan ansöka om tillstånd och anmäla dig till flera examensprov med samma blankett.

Examina under övergångsperioden

Du kan slutföra ofullbordade examina som är påbörjade enligt den tidigare revisionslagen. Därtill ordnar vi ett kompletteringsprov för OFR-revisorer vilket ger dem kompetens som OFGR-revisor. Kontrollera i examensanvisningarna 2019 om det räcker att bara anmäla sig till examensprovet. Gå in på anvisningssidan.

Examensanvisningar på webbplatsen prh.fi

Examensanvisningar 2019 finns på vår webbplats prh.fi. I anvisningarna hittar du information om de olika examina, examenskraven och examensavgifterna samt ansöknings- och anmälningsblanketterna. Gå till examensanvisningarna 2019.

För ytterligare information kontakta:
Annika Mäki
Planerare, godkännande av revisorer
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5029Utskriftsversion
Uppdaterad 01.03.2019