Ny tjänst: Företag kan anmäla att de lämnar in endast e-anmälningar till handelsregistret

Företag kan använda e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälningar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, momsregister och arbetsgivarregister. Nu kan du välja på ytj.fi att ditt företag i fortsättningen lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg.

Du kan välja den nya tjänsten när du undertecknar en etablerings- eller ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du väljer endast e-anmälningar, sköter du företagets anmälningsärenden i fortsättningen enbart på nätet.

Det är säkrare, förmånligare och snabbare för företag att lämna in handelsregisteranmälningar via e-tjänsten på ytj.fi än på pappersblanketter.

Anmälan på ytj.fi kan göras av företagets styrelseledamot, verkställande direktör eller en person som de har befullmäktigat. Inloggning i e-tjänsten sker alltid genom att identifiera sig med personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs anvisningar om hur du väljer endast e-anmälningar på ytj.fi.


Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån - fre kl. 9.00 - 16.15


Utskriftsversion
Uppdaterad 04.03.2019