Potentiella effekter av brexit på giltigheten av EU-varumärken, gemenskapsformgivningar och patent i Storbritannien

Om utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien inte träder i kraft före utträdesdatumet, kan Storbritannien lämna EU utan avtal. Det innebär att Storbritannien inte längre är ett EU-land.

Brexit utan avtal kan till och med innebära att EU-varumärken och EU-varumärkesansökningar samt gemenskapsformgivningar inte längre kommer att vara giltiga i Storbritannien.

Läs mer på engelska på webbplatsen för EUIPO, WIPO och myndigheten som ansvarar för industriellt rättsskydd i Förenade kungariket:

Effekter i Finland och i Patent- och registerstyrelsen

En sökande eller innehavare av varumärke, mönsterrätt eller patent som inte har hemvist i Finland måste ha ett ombud med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om Brexit sker utan utträdesavtal, tillhör Storbritannien inte längre EES. I sådant fall kan ett ombud med hemvist i Storbritannien inte längre vara ombud i Finland. Varumärkesregistret omfattar för närvarande närmare tjugo ombud med hemvist i Storbritannien.

Ytterligare information:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.03.2019