Förmånstagare i företag börjar antecknas i handelsregistret 1 juli 2019

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla sina förmånstagare (ägare) till handelsregistret från och med den 1 juli 2019. Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman.

Börsbolag, företagare med firma (enskilda näringsidkare), bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag lämnar ingen anmälan.

Anmälningen och registreringen av så kallade verkliga förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen ska exempelvis bankerna identifiera sina kunder. Registreringen av förmånstagaruppgifter kommer att göra det smidigare för företag att till exempel ansöka om banklån.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Läs mer om förmånstagaruppgifter på prh.fi.

Vem är förmånstagare?

Det är företagets ansvar att identifiera förmånstagare. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget.

När och hur lämnar jag in en anmälan?

De företag som måste anmäla förmånstagare lämnar in en anmälan 1 juli 2019 - 1 juli 2020, och därefter alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälan är gratis.

Läs mer på prh.fi om förmånstagare och anmälan.


Ytterligare information:

Handelsregistrets rådgivning
Mån-fre kl. 9.00 - 16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2019