Är du redan bekant med Team Finland-tjänsterna?

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket erbjuder företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering. Av de tjänster som nätverkets aktörer erbjuder skräddarsys en helhet enligt de behov som företagen har för sin internationalisering.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) är en del av nätverket och erbjuder företag rådgivning, informations- och granskningstjänster samt utbildning i patent-, varumärkes- och mönsterrättsärenden. Vi hjälper företag att välja lämpligt IPR-skydd och utnyttja internationella, regionala och nationella ansökningssystem för att säkerställa rättigheten till sina immateriella tillgångar utomlands.

Läs mer om Team Finland-tjänsterna på nätverkets nya webbplats på team-finland.fi.

I nätverket Team Finland ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland (före detta Finpro och Tekes), Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen (PRS), Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.


Utskriftsversion
Uppdaterad 02.04.2019