Föreningsregistret förnyas från 1 juli 2019: alla föreningar får ett FO-nummer och nya tjänster införs

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyas från 1 juli 2019: alla informationssystem och tjänster förnyas. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer.

Alla föreningar får ett FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Vi utfärdar FO-nummer för alla föreningar automatiskt. Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat. I så fall behöver föreningen inte göra något vad gäller FO-numret.

I juli 2019 kan du se föreningens FO-nummer i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8.

Avbrott i mottagning av e-anmälningar och pappersanmälningar från 12 juni 2019 kl. 19.00

Det blir ett avbrott i mottagning av anmälningar innan vi inför den nya e-anmälningstjänsten och de nya pappersblanketterna. Vi slutar använda den nuvarande anmälningstjänsten och pappersblanketterna den 12 juni 2019.

Våra nya e-tjänster införs stegvis i juli då också avbrottet i e-tjänsterna upphör. Vi kommer att ge närmare information om tidtabellen i ett senare skede.

Föreningar ska i fortsättningen använda Y-blanketter för sina pappersanmälningar. Vi publicerar de nya Y-blanketterna på ytj.fi den 1 juli 2019. Du hittar en länk till blanketterna också på prh.fi.

Endast ett kort avbrott i våra informationstjänster

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst öppnas i juli 2019. Den ersätter våra nuvarande gränssnittstjänster samt Föreningsnätet och Nätyreka. De gamla tjänsterna kan användas tills den nya tjänsten blir tillgänglig. Uppgifterna kommer dock inte längre att uppdateras efter den 14 juni 2019 kl. 15.00, då vi lägger ned föreningsregistrets nuvarande handläggningssystem.

Om du är avtalskund hos oss, skickar vi dig ett separat e-postmeddelande med ytterligare information om ändringarna i våra tjänster och kundvillkor.

Nya anvisningar publiceras på våra webbplatser

Vi kommer att publicera nya anvisningar för föreningar på prh.fi och på vår andra webbplats ytj.fi när vi inför de nya tjänsterna. Vi publicerar kundmeddelanden om ändringarna i föreningsregistret regelbundet på prh.fi och ytj.fi.

Gå till prh.fi för att läsa ett sammandrag av hur föreningsregistret förnyas.

Läs också meddelandet ”Föreningsregistret fyller 100 år”.


För ytterligare information kontakta:

Antti-Pekka Leinonen
Jurist
Tfn 029 509 5214
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2019