Den nya varumärkeslagen träder i kraft sannolikt 1 maj 2019

Riksdagen har gett sitt svar på regeringens proposition med förslag till en ny varumärkeslag. Det ser ut nu som att den nya varumärkeslagen föredras för republikens president för stadfästelse den 26 april 2019. Detta innebär att lagen kan träda i kraft den 1 maj 2019.

Vi kommer att ge närmare information om ikraftträdandet senast den 26 april.

Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2019