Förnyelse av varumärken ändras 1 maj 2019: inte längre möjligt att förnya endast genom betalning

En ny varumärkeslag träder i kraft i Finland den 1 maj 2019. Därmed slopas möjligheten att förnya en varumärkesregistrering genom att enbart betala en förnyelseavgift utan någon ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Förnya ditt varumärke på nätet

Du kan lämna in och betala din förnyelseansökan i vår e-tjänst. För att använda tjänsten ska du först identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) i tjänsten Suomi.fi-identifikation.

De förnyelseavgifter som betalas till PRS utan någon förnyelseansökan efter att den nya lagen trätt i kraft kommer att återbetalas direkt till betalaren.

Läs närmare anvisningar på webbplatsen prh.fi.

Identifiera dig via Suomi.fi och gå till e-tjänsten.

Sökande som inte har möjlighet att identifiera sig i e-tjänsten, eller att skaffa sig nödvändiga koder, kan använda en pappersansökan för att förnya sin registrering. Lämna in ansökan till PRS per e-post på svenska eller på finska. Ombudet ska ha sin hemort inom EES-området.

För ytterligare information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
tuulimarja.myllymaki@prh.fi
029 059 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.04.2019