Personbeteckning krävs i fortsättningen för varumärkessökande och andra privatpersoner som ska antecknas i varumärkesregistret

Från och med att den nya varumärkeslagen träder i kraft den första maj 2019, måste varumärkessökande och ­innehavare som är privatpersoner ange sin personbeteckning i sin ansökan. De som inte har finländsk personbeteckning måste ange sitt födelsedatum. Samma krav gäller också alla andra privatpersoner som ska antecknas i varumärkesregistret, såsom ombud, invändare och licenstagare.

Utan personbeteckning är det svårt att identifiera en person exakt. Personbeteckningar samlas in och behandlas med stöd av 26 § i varumärkeslagen och 29 § i dataskyddslagen (1050/2018). På Patent- och registerstyrelsen (PRS) behandlas personbeteckningar konfidentiellt, vilket innebär till exempel att de inte visas i kunduppgifter under normal handläggning.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.04.2019