Handelsregistret är överbelastat med inkomna anmälningar

Handläggningstiderna för handelsregisteranmälningar är nu längre än vanligt. Vi vidtar olika åtgärder för att reda upp anhopningen av inkomna anmälningar.

De förlängda handläggningstiderna beror på ökat antal anmälningar. Under början av året har antalet inkomna anmälningar till handelsregistret ökat med över 12 procent (nästan 4 000 anmälningar) jämfört med föregående år.

Handläggningstiden är nu cirka 25 arbetsdagar. Etableringsanmälningar och anmälningar om företrädande vilka lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi handlägger vi snabbare, inom cirka 10 arbetsdagar. Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan kommer in till dess att vi registrerar ärendet eller, i fråga om bristfälliga anmälningar, till dess att vi kontaktar anmälaren. Se våra beräknade handläggningstider.

Följ handläggningen av din anmälan

Du kan följa handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre. Gå till "Sökning av anmälningar" och ange ditt FO-nummer. Förutom uppgift om hur handläggningen framskrider får du också avgiftsfritt reda på diarienummer, ankomstdag och typ av anmälan. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda. Gå till "Sökning av anmälningar" i Virre.

Om du ännu inte vet vad ditt nya företags FO-nummer är, gå till "Företagssökning" för att ta reda på numret.

Du kan också kontakta handelsregistrets rådgivning för att fråga i vilket skede handläggningen av din anmälan befinner sig. Se kontaktuppgifterna nedan.

Du får besked om registreringen

Efter att ditt ärende har registrerats skickar vi dig ett handelsregisterutdrag per post. Du får beskedet också per e-post om e-postadressen till ditt företag eller den part som lämnar tilläggsuppgifter om anmälan har förts in i handelsregistret.

Om det finns fel eller brister i din anmälan vilka gör att ärendet inte kan registreras direkt, tar vår handläggare kontakt med dig per brev eller telefon.


Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2019