Den nya varumärkeslagen träder i kraft 1 maj 2019

Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019.

Med anledning av den nya varumärkeslagen inför Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdaterade versioner av den elektroniska varumärkesansökan och förnyelseansökan samt två helt nya e-tjänster. Tjänsterna blir tillgängliga den 2 maj 2019, dvs. den första vardagen efter att lagen trätt i kraft. I de helt nya e-tjänsterna ingår
  • Ansökan angående ett registrerat varumärke, som kan användas bland annat för att anmäla ändring av innehavare eller specificering av varu- och tjänsteförteckningen, göra en invändning eller ansöka om administrativt upphävande.
  • Svar på eller komplettering till en ansökan eller invändning, som kan användas till exempel för att komplettera en ansökan eller invändning som är under behandling, svara på ett föreläggande eller ansöka om förlängning.
Du kan lämna in en ansökan enligt den nya lagen genast den 1 maj trots att e-ansökan ännu inte motsvarar den nya lagen. Då kan du precisera din ansökan i punkten Tilläggsuppgifter.

Den nya lagen medför bland annat följande ändringar:
  • Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg.
  • Varumärket behöver inte längre återges grafiskt.
  • Ansökan kan också avfattas på engelska.
  • Skärpta krav för att en ansökan ska tas upp till handläggning
  • Möjlighet att precisera vissa gamla varu- och tjänsteförteckningar
  • Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke kan sökas även hos PRS.
Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:
Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi
Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2019