Viktigt att du preciserar tjänste- och varuförteckningen för ditt varumärke

Om ditt varumärke har sökts registrerat före den 1 januari 2014, kan du ha möjlighet att precisera varu- och tjänsteförteckningen för märket.

Den nya varumärkeslagen, som träder i kraft den 1 maj 2019, medför ändringar i vilka varor och tjänster gamla registreringar anses omfatta.

Numera omfattar sökta varumärken endast de varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningen innefattar enligt den bokstavliga innebörden. Gamla registreringar kan ha varu- och tjänsteförteckningar där skyddsomfånget inte motsvarar den nuvarande praxisen. Därför ger vi innehavarna av sådana registreringar tillfälle att precisera sina förteckningar.

Det är viktigt att precisera förteckningen. Om du inte gör det, kan skyddsomfånget för ditt varumärke bli inskränkt.

Vilka varumärken gäller preciseringen?

Du har möjlighet att precisera din varu- och tjänsteförteckning om ditt varumärke har sökts registrerat före den 1 januari 2014 och förteckningen:

  • bara innehåller numret på en varu- eller tjänsteklass
  • innehåller en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass
  • innehåller en hänvisning till Niceklassificeringens alfabetiska lista eller
  • omfattar hela klassrubriken för en varu- eller tjänsteklass enligt Niceklassificeringen och märket har sökts registrerat före 1 oktober 2012.

När måste förteckningen preciseras?

Du ska precisera din varu- och tjänsteförteckning senast den dag du ansöker om förnyelse av din varumärkesregistrering. Om du förnyar registreringen den 1 maj eller senare, kontrollera alltid först om möjligheten till precisering gäller ditt varumärke.

Om din registrering förfaller före den 1 maj 2019 och du förnyar registreringen efter förfallodagen, kan du precisera varu- och tjänsteförteckningen undantagsvis senast den 1 november 2019.

När registreringen har förnyats, anses varu- och tjänsteförteckningen alltid omfatta de angivna varorna och tjänsterna "enbart" enligt den bokstavliga innebörden, oavsett om precisering gjorts eller inte.

Vi publicerar anvisningar om precisering på prh.fi den 1 maj 2019, när den nya varumärkeslagen träder i kraft.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Klassificeringsrådgivning
Tfn 029 509 5251

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.04.2019