Från 1 maj 2019 kan ansökan om registrering eller förnyelse av varumärke endast lämnas in på elektronisk väg

Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen måste ansökningar om registrering eller förnyelse av varumärke lämnas in via vår e-tjänst.

Efter att lagen trätt i kraft accepterar Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte längre ansökningar som lämnas in på papper eller som e-postbilaga. Detta innebär att vi inte tar upp sådana ansökningar till handläggning och de inte får någon ansökningsdag. Om du till exempel ansöker om förnyelse av din varumärkesregistrering, börjar vi inte handlägga ärendet förrän du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst. Om du lämnar in din ansökan på papper, ber vi att du återtar den och gör en ny ansökan i e-tjänsten. Vi återbetalar dig de avgifter du betalat.

Undantag endast av särskilda skäl

Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en registrerings- eller förnyelseansökan lämnas in på papper eller som e-postbilaga. I sådana specialfall måste sökanden ange sin motivering skriftligen till oss. Särskilda skäl är till exempel ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken, eller att sökanden inte har vare sig identifieringsverktyg eller möjlighet att skaffa dem. Att identifieringsverktyg saknas är alltså inte ett tillräckligt skäl.

Nya versioner av våra e-tjänster införs 2 maj 2019

För att iaktta kraven i den nya lagen uppdateras våra e-tjänster den 2 maj 2019, den första vardagen efter att lagen trätt i kraft. Du kan lämna in en ansökan enligt den nya lagen genast den 1 maj. Då kan du vid behov precisera din ansökan i punkten Tilläggsuppgifter.

E-tjänsterna finns på prh.fi. För att kunna använda e-tjänsterna ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

För ytterligare information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi
Utskriftsversion
Uppdaterad 01.05.2019