Nya e-tjänster för varumärken från 2 maj 2019

Med anledning av den nya varumärkeslagen inför Patent- och registerstyrelsen (PRS) två nya e-tjänster. De nya tjänsterna gör handläggningen av ansökningar hos oss snabbare än förut eftersom uppgifterna och dokumenten övergår från tjänsten direkt till handläggarna. Med tanke på leveranssäkerhet och datasäkerhet är det bättre att lämna in dokument och uppgifter via en e-tjänst. Dessutom får du en mottagningsbekräftelse genast efter att du skickat in ett dokument. I e-tjänsterna kan du skicka in stora bilagor eftersom enskilda bilagor får vara högst 15 MB. Du kan också bifoga flera filer.

På samma gång inför vi eIDAS-identifikationen för utlänningar i våra elektroniska varumärkestjänster.

Ansökan angående ett registrerat varumärke

I tjänsten kan du

  • ansöka om ändring av uppgifterna för ett registrerat varumärke, till exempel innehavarens uppgifter
  • anmäla precisering av varu- och tjänsteförteckningen
  • göra en invändning
  • ansöka om administrativt upphävande eller administrativ ogiltigförklaring.

Svara på ett föreläggande, komplettera en ansökan eller invändning

I tjänsten kan du skicka in dokument för invändningar och olika typer av ansökningar som är under handläggning:

  • komplettera en ansökan eller invändning
  • svara på ett föreläggande eller skicka in ett yttrande
  • ansöka om förlängning av tidsfrist
  • återkalla en ansökan eller invändning.

Gå till e-tjänsten där du kan lämna in en ansökan angående ett registrerat varumärke.

Gå till e-tjänsten där du kan svara på ett föreläggande eller komplettera en ansökan eller invändning.

För att kunna använda e-tjänsterna ska du först identifiera dig på Suomi.fi med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID).

Nytt identifieringsverktyg: eIDAS för utlänningar

Den 2 maj 2019 inför vi i våra elektroniska varumärkestjänster också möjlighet till eIDAS-identifikation för utlänningar som inte har finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat. I det första skedet är det endast möjligt att identifiera sig i finländska tjänster med tyska identifieringsverktyg. Läs mer om olika sätt att identifiera sig på Befolkningsregistercentralens webbplats.

För mer information kontakta:

Turkka Vaahtolammi
Äldre jurist
Tfn 0295095586
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2019