Förnyelser och ändringar i fråga om varumärkesregistreringar kungörs inte längre i Varumärkestidningen

I och med att den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019, slutade Patent- och registerstyrelsen (PRS) kungöra ändringar i varumärkesregistreringar i Varumärkestidningen. Sådana ändringar är till exempel förnyelser, inskränkningar i skyddsomfång eller överföringar av varumärken.

Den nya praxisen gäller de förnyelser och ändringar som har tagits upp till behandling efter den 1 maj 2019. De ändringar som har tagits upp till behandling innan den nya lagen trädde i kraft kungörs däremot fortfarande i tidningen.

Utöver kungörelser om nationella registreringar upphör vi också med att publicera kungörelser om internationella registreringar i varumärkestidningen.

Uppdaterad information i varumärkesdatabasen

Att vi ändrar vår praxis beror på att den nya varumärkeslagen inte längre förutsätter att de ovan nämnda ärendena kungörs i Varumärkestidningen. Numera hittar du realtidsuppgifter om varumärkesregistreringar i varumärkesdatabasen.

För mer information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.05.2019