Aktiebolag och andelslag: Anmäl bokslutsuppgifter för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte. Bokslutshandlingarna måste lämnas in till handelsregistret.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget trots uppmaningar inte anmäler sina bokslutsuppgifter och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.

De bokslutshandlingar som har bifogats till skattedeklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar förmedlas till handelsregistret. I informationstjänsten Virre kan du gratis kontrollera om ditt företags bokslut har registrerats hos handelsregistret. Gå till Informationstjänsten Virre.

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, fyll i den blankett som kommer med brevet och bifoga bokslutsuppgifterna till blanketten. Det är gratis att lämna in bokslutet.

PRS kan avregistrera ditt företag om du inte lämnar in bokslutet inom den frist som anges i brevet.

Läs anvisningarna om hur du lämnar in bokslut till handelsregistret.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.05.2019