Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016–2018

I fråga om räkenskapsperioder som gick ut den 15 december 2016 eller senare har det varit obligatoriskt att i revisionsberättelser för börsnoterade bolag inkludera ett avsnitt som redogör för områden av särskild betydelse för revisionen (Key Audit Matters, KAM). Avsnittet ska lyfta upp de områden som enligt revisorns professionella bedömning har varit de mest betydelsefulla i räkenskapsperiodens revision.

År 2017 redde vi ut vilka särskilt betydelsefulla områden revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade om i de första nya revisionsberättelserna. År 2018 följde vi hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med förra året. Dessutom gick vi igenom de ändringar som gäller revisionsberättelserna av börsnoterade bolag för räkenskapsperioder som började den 17 juni 2016 eller senare.Nu har vi följt hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med de två föregående åren.

Resultat av utredningen

I revisionsberättelser lämnade 2016–2018 har man oftast rapporterat två till fyra områden av särskild betydelse för revisionen. Varje år under uppföljningsperioden har man oftast angett omsättning, goodwill och omsättningstillgångar som områden av särskild betydelse för revisionen.

Läs uppföljningen. (pdf, 0.29 Mt)

För mer information kontakta:

Otto Korpinen
Sakkunnig, kvalitetssäkring
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5005


Utskriftsversion
Uppdaterad 14.05.2019