Patent- och registerstyrelsen börjar ta ut en avgift för försenade bokslut

Vi börjar ta ut en behandlingsavgift för registrering av försenade bokslut. Vi fakturerar avgiften om bokslutet lämnas in senare än inom åtta månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Faktureringen gäller endast räkenskapsperioder som går ut 2019 eller senare. Vi tar ut ingen avgift för räkenskapsperioder som gått ut tidigare. I praktiken kommer vi att skicka första fakturor i november 2019.

Avgiften för ett försenat bokslut är 85 euro.

Obs. Betala inte avgiften på förhand. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1090/2018).

Så här påminner vi dig om utgången av räkenskapsperioden

I god tid innan tidsfristen för gratis inlämning löper ut skickar vi en påminnelse till de aktiebolag och andelslag som ännu inte lämnat in sitt bokslut.

Vi skickar påminnelsen i första hand till den e-postadress som bolaget eller andelslaget angett i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Om bolaget eller andelslaget inte har angett en e-postadress, skickar vi påminnelsen per post.

Om även postadressen saknas, kan vi inte skicka någon påminnelse.

Ajourför adress- och kontaktuppgifterna

Se till att företagets adress- och kontaktuppgifter är ajour. Om uppgifterna ändras, uppdatera dem i e-tjänsten på ytj.fi.

Uppdatering av uppgifterna är gratis.

För att kunna uppdatera uppgifterna måste du ha finländsk personbeteckning och därtill

  • personliga nätbankskoder eller
  • ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att uppdatera adress- och kontaktuppgifterna.

Läs närmare anvisningar om hur


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.05.2019