Aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag: kravet på aktiekapital slopas 1 juli 2019

Kravet på minsta aktiekapital på 2 500 euro slopas den 1 juli 2019 när lagändringarna träder i kraft. Aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behöver inte längre ha ett aktiekapital.

Inga andra ändringar gjordes i lagen.

Aktiebolag behöver inte längre ha ett aktiekapital

Den största effekten av lagändringen är att aktiebolag kan bildas helt utan eget kapital från den 1 juli 2019. Med andra ord betalas inget belopp för det nystartade bolagets aktier och aktiekapitalet är noll. Då behöver du inte längre lämna in en redogörelse för betalningen av teckningspriset för aktierna.

Det belopp som betalas för aktierna, det vill säga teckningspriset, kan i fortsättningen också helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Om ett belopp betalas för aktierna, behöver du alltid en redogörelse för betalningen av teckningspriset för aktierna.

Aktiebolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan också minska sitt aktiekapital exempelvis till noll euro. Aktiebolag kan även i fortsättningen ha ett aktiekapital.

Obs! Om aktien har ett nominellt belopp, måste motsvarande belopp av teckningspriset alltid tas upp i aktiekapitalet. Samma krav gäller minskning av aktiekapitalet.

Färdigställ din halvfärdiga etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi senast 30 juni 2019

E-tjänsten på ytj.fi ändras så att det blir möjligt att starta aktiebolag endast om både aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro. Du behöver inte längre bifoga en separat redogörelse för betalningen av aktiekapitalet till din anmälan.

Obs! Halvfärdiga etableringsanmälningar, som sparats i e-tjänsten på ytj.fi, raderas ur tjänsten den 1 juli 2019. Om du vill att din halvfärdiga anmälan registreras, skicka den in till oss senast den 30 juni 2019.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att färdigställa din halvfärdiga etableringsanmälan för aktiebolag.

Läs mer om ändringen.

Förfrågningar:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.06.2019