Föreningsregistrets behandlingsavgifter för anmälningar ändras 1 juli 2019

De ändrade avgifterna publiceras på prh.fi den 1 juli 2019.

Här nedan finns förhandsinformation om de viktigaste ändringarna.

Avgifterna för e-anmälningar ändras på följande sätt:

  • föreningens etableringsanmälan 100 euro (tidigare 85 euro)
  • föreningens stadgeändring 100 euro (tidigare 85 euro).

Avgifterna för pappersanmälningar ändras på följande sätt:

  • föreningens etableringsanmälan 180 euro (tidigare 150 euro)
  • föreningens stadgeändring 180 euro (tidigare 150 euro).

Behandlingsavgifterna för anmälningar om ändring av föreningens ordförande och andra namntecknare ändras inte.

Du hittar de nya avgifterna i 14 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens (PRS) avgiftsbelagda prestationer (1090/2018). Gå till förordningen om PRS avgiftsbelagda prestationer.

Mer information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.06.2019