Dags för stiftelser att lämna in sin årsrapport till PRS stiftelsetillsyn

Alla stiftelser ska till stiftelseregistret lämna in en årsrapport om sin verksamhet och ekonomi. Stiftelseregistret förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift men ingen separat registreringsavgift för årsrapporten.

När ska jag lämna in årsrapporten?

Lämna in årsrapporten inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2018 senast den 30 juni 2019.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Anmäl i handlingarna stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn.
Observera att nyckeltalsblanketten inte längre behöver fyllas i.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna.

Lämna in årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH


Ytterligare information:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019