Ny förpliktelse för företag: ägaruppgifter ska anmälas till handelsregistret från 1 juli 2019

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla sina ägare (så kallade verkliga förmånstagare) till handelsregistret från och med den 1 juli 2019. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman.

Börsbolag, företagare med firma (enskilda näringsidkare), bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag lämnar ingen anmälan.

Anmälningen och registreringen av verkliga förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen ska exempelvis bankerna identifiera sina kunder. Registreringen av förmånstagaruppgifter kommer att göra det smidigare för företag att bland annat ansöka om banklån.

Vem är förmånstagare?

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företag.

De som fyller minst ett av följande villkor är förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

När och hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020, och alltid när förmånstagaruppgifter ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälan är gratis.

Vem kan få uppgifter om förmånstagare från PRS?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret.

Vi lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Vi kommer stegvis att bygga upp en informationstjänst kring förmånstagarinformation. Till en början inför vi ett förmånstagarutdrag med uppgifter om förmånstagare i enskilda företag.
Utdraget är avgiftsbelagt. För myndigheter är utdraget gratis.

Läs mer om förmånstagare och anmälan på prh.fi.


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
mån - fre kl. 9.00 - 16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.06.2019