Ny förpliktelse för företag: uppgifter om förmånstagare (ägare) ska anmälas till handelsregistret

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Börsbolag, företagare med firma (enskilda näringsidkare), bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag lämnar ingen anmälan.

Anmälningen och registreringen av verkliga förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen ska exempelvis bankerna identifiera sina kunder.

Vem är förmånstagare?

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företag.

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan senast den 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag. Företaget måste lämna in anmälan också om det inte har några förmånstagare som fyller villkoren ovan.

Anmälan är gratis.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Vem kan få uppgifter om förmånstagare från PRS?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Vi lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Läs mer om förmånstagare och anmälan på prh.fi.

För mer information kontakta:

Rådgivning om anmälning av förmånstagaruppgifter
Mån - fre kl. 9.00 - 16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2019